Hesperian Health Guides

Introducere

In acest capitol:


Copyright

Să ajutăm copiii surzi


Ajutor din partea familiei şi a comunităţii pentru copiii hipoacuzici

de Sandy Niemann, Devorah Greenstein și Darlena David

Ilustraţii de Heidi Broner

Ghiduri Hesperian Health

Berkeley, California ,SUA

Copyright © 2004 Ghiduri Hesperian Health. Toate drepturile rezervate.

First edition: March 2004.

Ghiduri Hesperian Health îi încurajează pe ceilalţi, pentru a întâmpina nevoile locale, să copieze, reproducă şi să adapteze oricare sau toate părţile acestei cărţi, inclusiv ilustraţiile, doar dacă părţile reproduse sunt distribuite gratuit sau contra cost – dar nu pentru profit.

Orice organizaţie sau persoană care doreşte să copieze, să reproducă sau să adapteze oricare sau toate părţile acestei cărţi în scopuri comerciale trebuie să obţină permisiunea Ghiduri Hesperian Health.

Înainte de a începe orice traducere sau adaptare a acestei cărţi sau a conţinuturilor sale, vă rugăm să contactaţi Ghiduri Hesperian Health ([email protected]) pentru eventuale sugestii referitoare la adaptarea informaţiei din carte, furnizarea de ultime informaţii precum şi evitarea copierii rezultatelor. Vă rugăm să trimiteţi Ghiduri Hesperian Health o copie a materialelor în care au fost folosite texte sau ilustraţii din această carte.

Prima ediţie: martie 2004
Tipărită în SUA
ISBN: 0-942364-44-9

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Niemann, Sandy.

Helping children who are deaf: family and community support for children who do not hear well/ by Sandy Niemann, Devorah Greenstein, and Darlena David ; illustrated by Heidi Broner.— 1st ed.

p. cm. — (Early assistance series for children with disabilities)
Includes bibliographical references.

ISBN 0-942364-44-9 (pbk.)

1. Deaf children—means of communication. 2. Deaf children—Family relationships. 3. Deaf children—Services for. 4. Child development. I. Greenstein Devorah, 1944- II.
David, Darlena. III. Title. IV. Series.

HV2391.N54 2004
362.4’25’083—dc22

Informaţii despre catalogarea publicaţiei de la Biblioteca Congresului

Să ajutăm copiii care sunt surzi: ajutor din partea familiei şi a comunităţii pentru copiii hipoacuzici / de Niemann, Sandy, Devorah Greenstein, şi Darlena David ; ilustraţii de Heidi Broner,-- prima ediţie

p. cm. — (Seria de Asistenţă Timpurie pentru copiii cu dizabilităţi)
Include referinţe bibliografice.

ISBN 0-942364-44-9 (pbk.)

1. Copii surzi – Metode de comunicare, 2. Copii surzi – Relaţii cu familia, 3. Copii surzi – Servicii; 4.

Dezvoltarea copilului; I. Greenstein Devorah, 1944- II.
David, Darlena. III. Title. IV. Series. HV2391.N54 2004
362.4’25’083—dc22

Foto copertă:

de Devorah Greenstein, un copil surd şi tatăl său, în Haiti.
Băiatul foloseşte un semn făcut de el pentru a descrie lumina
puternică de la flashul unui aparat de fotografiat

Ghiduri Hesperian Health
2860 Telegraph Ave
Oakland, CA 94609
Statele Unite ale Americii


This page was updated:31 ian 2024