Hesperian Health Guides

Capitolul 6: Abilităţi de ascultare


HealthWiki > Să ajutăm copiii surzi > Capitolul 6: Abilităţi de ascultare


In acest capitol:

Cu ajutor, copiii care nu aud bine pot învăţa să asculte cu mai multă atenţie sunetele pe care le pot auzi. Înţelegând mai mult despre sunete, îi va ajuta să învețe mai multe despre lumea lor, şi îi va ajuta să își folosească auzul mai bine, să se protejeze, să fie mai în siguranţă, şi să devină mai capabili să se ocupe de propriile lor nevoi.

Unii copii pot auzi puţin când oamenii vorbesc cu ei. Mulţi copii cu un nivel scăzut de auz pot să audă zgomotele puternice, chiar dacă nu le pot auzi pe cele mai slabe. Sau pot auzi sunetele de joasă intensitate cum ar fi tunetul, chiar dacă nu pot auzi sunetele de intensitate ridicată cum este fluieratul. Dar, pentru că sunetele nu au sens pentru ei, ei nu le acordă atenţie.

A girl speaking to a boy as they watch chickens.
Manuel, ascultă puii!

Dacă exersează ascultarea, îi va ajuta să își dezvolte și să își folosească auzul pe care îl au.

Pentru a-şi folosi mai bine auzul, un copil trebuie:

  • Să observe sunete si voci.
  • Să-şi dea seama de direcţia de unde vine sunetul sau vocea.
  • Să recunoască ce este sunetul.
  • Să facă diferenţa între sunete.


A girl thinking as she holds her younger sister’s hand while they watch a boy kicking a can.
Oare Deepa a întors capul pentru că a auzit cutia?

Acest capitol cuprinde activităţi care vor încuraja copilul să privească, să asculte şi să simtă vibraţiile sunetului. Activităţile îi vor ajuta pe copiii cu nivel de auz scazut să înveţe mai multe despre sunete. Activităţile vă vor ajuta de asemenea să descoperiți dacă un copil are un rest de auz şi ce fel de sunete şi cuvinte poate copilul auzi. Aceste informaţii vă vor ajuta să știţi dacă ar fi mai bine pentru copilul dumneavoastră să înveţe o limbă vorbită sau limbajul mimico-gestual.

Pe masură ce faceți activitățile din acest capitol, căutaţi semne care să vă arate că copilul dumneavoastră ascultă un sunet. El poate să arate că ascultă prin întoarcerea capului, schimbarea expresiei feţei, mişcarea corpului, devenind nemişcat, clipind sau scoţând el singur un sunet.

Lăudaţi-l dacă răspunde la sunete şi cuvinte. Dacă el nu răspunde, repetaţi sunetul dacă puteți. Încercaţi să apropiaţi sunetul de copil, decât să-l faceţi mai puternic. Aveţi răbdare. Unui copil îi ia timp să-şi dezvolte abilităţile de ascultare.

Pe măsură ce exersaţi ascultarea, încercați să observați zgomotul de fond. Chiar şi sunetele de fond plăcute îl pot împiedica pe copil să vă audă vocea sau să aleagă sunetul pe care doriţi să-l audă. Dacă copilul foloseşte o proteză auditivă, nu uitaţi că aceasta va amplifica vocea dar şi celelalte sunete, inclusiv zgomotul de fond

A small girl thinking as she watches her father speaking; 3 children are nearby playing drums and a tamborine.
Mă auzi, Azlina?
Mă...
mm??
Azlina a auzit unele din cuvintele tatălui său. Dar datorită zgomotului făcut de ceilalți copii, ea nu este sigură de ce anume a spus el.


This page was updated:05 ian 2024